def21my
SPECIFIKIME
ZGJIDH STILIN E TRUPIT
ZGJIDH MODELIN
ZGJIDH MOTORIN
PËRMBLEDHJE
çmimi
Numri i ndenjëseve
Konsumi i kombinuar i karburantit/100km
Emetime të kombinuara të CO2 në (g/km)
Kapaciteti i serbatorit (litra)
PERFORMANCA DHE PESHA

PERFORMANCA

Shpejtësia maksimale në km/h
Përshpejtimi (sek) 0-100km/h

KONSUMI I KARBURANTIT

Urban litra/100km
Extra Urban litra/100km
Konsum i kombinuar litra/100km
Kapaciteti i serbatorit (litra)
Emetime të kombinuara të CO2 në (g/km)

MOTORI

Kapaciteti (cc)
Fuqia (kW/PS)
Momenti (Nm)
Transmisioni

PESHA (KG)

Pesha nga (kg)
Pesha bruto e automjetit (kg)
Pesha maksimale në çdo bosht (përpara) (kg)
Pesha maksimale në çdo bosht (prapa) (kg)
RIMORKIMI (KG) (OPSIONI I PAKETËS SË RIMORKIMIT)

RIMORKIM

Rimorkio pa frena (kg)
Rimorkimi maksimal (kg)
Pesha maksimale e pikës së bashkimit/hundës (kg)
Kombinimi maksimal i automjetit dhe rimorkios/Pesha bruto e trenit (kg)

TRANSPORTIMI NË ÇATI

Ngarkesa maksimale në çati (përfshirë bazën e shinave)
DIMENSIONE DHE KAPACITETE

DIMENSIONE KAPACITETE

KTHESA RROTULLUESE

Lartësi operimi (m)
Mur-më-mur (m)
Rrotullime timoni majtas-djathtas (numri i rrotullimeve)

HAPËSIRA NGA PENGESA

Lartësia standarde e udhëtimit - boshti i parmë (mm)

THELLËSIA NË TERREN ZHYTËS

Thellësia maksimale në terren zhytës (mm)

GJATËSIA E AUTOMJETIT

Lartësia e përgjithshme (mm)
Boshti qendror (mm)

LARTËSIA DHE GJERËSITË E AUTOMJETIT

Lartësia (mm)
Gjurma e rrotës së parme (mm)
Gjurma e rrotës së pasme (mm)
Gjerësia (pasqyrat të palosura) (mm)
Gjerësia (pasqyrat të hapura) (mm)

KËNDI I AFRIMIT - GJEOMETRIA JASHTË RRUGËS SË SHTRUAR

Standard
Gjeometria jashtë rrugës së shtruar

KËNDI I PLATFORMËS - GJEOMETRIA JASHTË RRUGËS

Standard
Gjeometria jashtë rrugës së shtruar

KËNDI I NISJES - GJEOMETRIA JASHTË RRUGËS SË SHTRUAR

Standard
Gjeometria jashtë rrugës së shtruar

KAPACITETI I HAPËSIRËS NGARKUESE - NDENJËSET PAS VERTIKALE

Lartësia (mm)
Gjerësia (mm)
Vëllimi i hapësirës ngarkuese (litra)
Gjerësia e hapësirës ngarkuese ndërmjet harqeve (mm)
Gjatësia në dysheme (mm)

KAPACITETI I HAPËSIRËS NGARKUESE - NDENJËSET PAS TË PALOSURA

Lartësia (mm)
Gjerësia (mm)
Vëllimi i hapësirës ngarkuese (litra)
Gjerësia e hapësirës ngarkuese ndërmjet harqeve (mm)
Gjatësia në dysheme (mm)

HAPËSIRA E KOKËS

Hapësirë koke para (mm)
Hapësirë koke pas (mm)
NDËRTO VETË
REZERVO NJË PROVË DREJTIMI
Organizoni një provë drejtimi përmes shitësit të autorizuar më të afërt
NDËRTO VETË
Përdorni konfiguruesin për të krijuar Defender-in tuaj të përsosur
SHKARKO NJË BROSHURË
Shikoni dhe shkarkoni broshurat më të fundit Land Rover
MË MBAJ TË INFORMUAR
Regjistrohuni për të gjitha lajmet e fundit nga Defender

*Shifrat e ofruara vijnë nga NEDC2 si rezultat i testeve WLTP të prodhuesit zyrtar në përputhje me legjislacionin e BE. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat e botës reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO2 dhe ekonomia e karburantit mund të ndryshojnë sipas rrotave të vendosura dhe pjesëve shtesë opsionale.
NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP të barasvlershme me atë që do të kishte qenë sipas testit të vjetër të NEDC. Pastaj mund të zbatohet skema tatimore e saktë.
Shikoni shifrat WLTP.
WLTP është testi zyrtar i ri i BE-së që përdoret për të llogaritur konsumin e standardizuar të karburantit dhe shifrat e CO2 për makinat e pasagjerëve. Kjo mat konsumin e karburantit dhe të energjisë, distancën dhe emetimet. Kjo është projektuar për të dhënë shifra më afër sjelljes reale të automjetit. Teston automjetet me pajisje opsionale dhe me një procedurë më rigoroze të testimit dhe profilin e ngarjes.
**Përfshin një drejtues 75 kg, plot me lëng dhe karburant 90%.
Përfshin lëngje të plotë dhe 90% karburant.
††Ngarkesa dinamike e çatisë lejon deri në 118kg/168kg (90/110) kur është e pajisur me goma jashtë rrugës së shtruar dhe zgarën e çatisë së ekspeditës. Ngarkesa statike e çatisë lejon deri në 300 kg.
Thatë: Vëllimi i matur me blloqe të ngurta që përputhen me VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). Lagur: Vëllimi siç matet duke simuluar hapësirën e ngarkuar të mbushur me lëng.
‡‡Shpejtësia maksimale është 208km/orë kur është e pajisur me rrota 22”.

Peshat pasqyrojnë automjetet në specifika standarde. Shtesa opsionale rrisin peshën.

Karakteristikat opsionale dhe disponueshmëria e tyre mund të ndryshojnë sipas specifikimit të automjetit (modeli dhe fuqia) ose kërkojnë instalimin e karakteristikave të tjera për t'u pajisur. Ju lutemi të kontaktoni shitësin tuaj lokal për më shumë detaje ose konfigurojeni automjetin tuaj në linjë.