AFTËSIA

OPEN ALL
ASISTENCA E NISJES NË TERREN KODRINOR
KONTROLLI I LËVIZJES NË TË GJITHA TERRENET (ATPC)
KONTROLLI I ZBRITJES KODRINORE (HDC)
ASISTENCA E STABILITETIT TË RIMORKIOS (TSA)
KONTROLLI NË GRADIENT PJERRËSIE (GRC)
KONTROLL PËRSHPEJTIMI GRADIENT (GAC)
REAGIM TERRENI
REAGIM TERRENI 2
4 Rrota Aktive (4WD)
KUTI MARSHI ME DY SHPEJTËSI TË ULËTA ME DIFERENCIAL ELEKTRONIK
KUTI MARSHI ME NJË SHPEJTËSI ME DIFERENCIAL QENDROR TORSEN
NDJESIMI I TERRENIT ZHYTËS
NISJA NË TËRHEQJE TË ULËT

PERFORMANCA

OPEN ALL
KONTROLLI DINAMIK I STABILITETIT (DSC)
REAGIMI DINAMIK
DINAMIKA PËRSHTATËSE
MAGNERIDE
KOLLODOK EFIKAS
KOLLODOKU AKTIV
DIFERENCIALI AKTIV BLLOKUES I PASMË
VEKTORIZIMI I MOMENTIT (DIFF)
VEKTORIZIMI I TËRHEQJES NGA FRENIMI
LËNGU I SHKARKIMIT TË NAFTËS (DEF)
DREJTIMI ELEKTRONIK I ASISTUAR ME FUQI (EPAS)
KONTROLLI I MOMENTIT/TËRHEQJES (EDC)
MODALITETI EKOLOGJIK
MOTORËT INGENIUM

REHATIA DHE VOLIA

OPEN ALL
SUSPENSIONI ELEKTRONIK ME AJËR (EAS)
MODALITETI I ZGJERUAR
HAPJE BAGAZHI ME GJEST
AFISHIMI BALLOR

ASISTENCA TË DREJTUESIT

OPEN ALL
NJOHJA E SHENJAVE TË TRAFIKUT
KONTROLLI PËRSHTATËS I UDHËTIMIT ME ASISTENCËN NË RADHË
KUFIZUESI INTELIGJENT I SHPEJTËSISË
NDIHMA E PARKIMIT MBRAPSHT
NDIHMA E PARKIMIT PARA DHE MBRAPSHT
NDIHMA E PARKIMIT 360°
ASISTENCA E PARKIMIT (NË PARALEL DHE NË DALJE)
ASISTENCA E PARKIMIT (NË PARALEL, NË PINGUL DHE NË DALJE)
ZBULIMI I MJETEVE GJATË ECJES MBRAPSHT
ASISTENCA E RUAJTJES SË KORSISË
MONITORIMI I GJENDJES SË DREJTUESIT
MONITORIMI I KËNDIT TË VËSHTIRË
ASISTENCA E KËNDIT TË VËSHTIRË
PARALAJMËRIMI I DALJES NGA KORSIA
FRENIMI AUTONOM NË RAST URGJENCE
ASISTENCA E RREZES SË FORTË AUTOMATIKE
ASISTENCA E FRENIMIT NË RAST URGJENCE

INFO-ZBAVITJE

OPEN ALL
INCONTROL
APLIKACIONET INCONTROL
INCONTROL PROTECT
INCONTROL SECURE
INCONTROL TOUCH
INCONTROL TOUCH PRO
SISTEM DIXHITAL AUDIO RRETHUES MERIDIAN