KURSIMET E KOSTOVE FALË AUTOMJETEVE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE ELEKTRIKE

KURSIMET E KOSTOVE FALË AUTOMJETEVE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE ELEKTRIKE

RENDITJA E PËRFITIMEVE NGA PËRDORIMI I METODAVE
MIQËSORE ME MJEDISIN

Incentiva tatimore të mundshme, asnjë tarifë lidhur me zonat me mbingarkesë dhe emetime në shumë qytete, dhe kursim kohe sa i përket furnizimit me karburant. Këto janë vetëm disa nga mënyrat se si automjetet elektrike dhe hibride elektrike ju mundësojnë të kurseni para çdo ditë.

KURSENI DERI NË DY TË TRETAT E KOSTOVE TË KARBURANTIT

KURSENI DERI NË DY TË TRETAT E KOSTOVE TË KARBURANTIT

Krahasuar me benzinën dhe naftën, karikimi i automjetit tuaj në shtëpi është mënyra më efektive e përdorimit të automjetit tuaj çdo ditë. Elektriciteti nga një karikues shtëpiak mund të reduktojë deri në dy të tretat e vlerës kostot e karburantit, veçanërisht nëse shfrytëzoni tarifën e elektricitetit jashtë orarit të pikut.
TAKSA AUTOMJETI TË REDUKTUARA

TAKSA AUTOMJETI TË REDUKTUARA

Në shumicën e vendeve, hibridët elektrikë përfitojnë normë tatimi më të ulët si dhe tarifime më të ulëta për zonat me mbingarkesë bazuar tek emetimet sesa automjetet që përdorin vetëm benzinë ose naftë. Për pronarët e flotave dhe bizneseve, organizata juaj mund të përfitojë edhe nga një zbritje për vlerë asetesh, që zbret vlerën e automjeteve të kompanisë nga fitimi vjetor.

KURSENI PËR INSTALIMIN E KARIKUESIT SHTËPIAK PËR AUTOMJETET ELEKTRIKE

Në shumë vende, automjetet elektrike dhe hibride elektrike nga Land Rover përfitojnë nga skemat e incentivave qeveritare, që ofrojnë zbritje nga kostoja e instalimit të një karikuesi shtëpiak nga një instalues i njohur.
KURSENI PËR INSTALIMIN E KARIKUESIT SHTËPIAK PËR AUTOMJETET ELEKTRIKE

VAZHDONI TË EKSPLORONI AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE ELEKTRIKE

AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE ELEKTRIKE

AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE ELEKTRIKE

Eksploroni gamën e automjeteve tona elektrike dhe hibride elektrike, që paraqesin vizionin tonë të kapacitetit dhe luksit modern të Land Rover.
GAMA E AUTOMJETEVE ELEKTRIKE

GAMA E AUTOMJETEVE ELEKTRIKE

Asnjë distancë nuk është e pamundur. Shihni se si mund ta maksimizoni distancën e përshkuar në çdo udhëtim.
KARIKIMI

KARIKIMI

Duke filluar nga koha e karikimit e deri te reduktimi i kostove, mësoni gjithçka ju nevojitet rreth karikimit të automjetit tuaj në shtëpi ose në destinacion.