QËNDRUESHMËRIA E DREJTIMIT

QËNDRUESHMËRIA E DREJTIMIT

PRIORITIZIMI I MODELEVE ELEKTRIKE

Bota rreth nesh është duke evoluar, gjithashtu dhe Land Rover. Duke zgjedhur drejtimin elektrik, ju do të ndihmoni në reduktimin e emetimeve të karbonit si dhe të gjurmës suaj të karbonit. Në kuadër të përmbushjes së objektivave tanë, alternativat elektrike do të jenë në qendër të SUV-ve dhe planeve tona strategjike.

Por ambiciet tona nuk përfundojnë këtu. Njihuni me mënyrat se si po rikonceptojmë luksin e qëndrueshëm dhe se si ju mund të sillni ndryshim duke drejtuar një automjet elektrik.

RRUGËTIMI YNË DREJT DREJTIMIT ME ZERO EMETIME

Përtej automjeteve tona elektrike dhe hibride elektrike, ne synojmë të arrijmë zero emetime neto karboni në të gjitha fushat e biznesit tonë brenda vitit 2039, që nga zinxhiri i furnizimit e deri te proceset tona të prodhimit.

Në rrjetin tonë të prodhimit, jemi duke punuar për të arritur zero emetime karboni neto duke përdorur 100 për qind elektricitet të ripërtëritshëm me zero emetime karboni në të gjitha pikat e prodhimit në Mbretërinë e Bashkuar.
RRUGËTIMI YNË DREJT DREJTIMIT ME ZERO EMETIME

EKONOMIA QARKULLUESE E BATERISË

Jetëgjatësia si standard. Që ju të ndiheni të qetë, ne ju ofrojmë garanci për gjashtë vite ose 100.000km, cilado të ndodhë më parë, për baterinë në automjetin tuaj hibrid elektrik.

Kur të vijë momenti që jetëgjatësia e baterisë t’i afrohet fundit, angazhimi ynë ndaj qëndrueshmërisë vijon nëpërmjet programeve tona gjithëpërfshirëse të riciklimit.

DREJTIMI NË MODALITETIN ELEKTRIK ÇDO DITË

Falë drejtimit të një automjeti elektrik ose hibrid elektrik, ju keni mundësinë që të reduktoni ndikimin e shkaktuar nga udhëtimet tuaja.

MBAJTJA E BATERISË SUAJ TË KARIKUAR

MBAJTJA E BATERISË SUAJ TË KARIKUAR

Karikimi i plotë i baterisë gjatë natës do t’ju ndihmojë të maksimizoni distancën elektrike të përshkuar gjatë ditës. Mënyra më e lehtë dhe praktike e karikimit është duke përdorur karikuesin tuaj shtëpiak.
PËRDORIMI I ENERGJISË JASHTË ORARIT TË PIKUT DHE ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHME

PËRDORIMI I ENERGJISË JASHTË ORARIT TË PIKUT DHE ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHME

Ju mund ta reduktoni ndikimin e karikimit të automjetit tuaj duke e karikuar atë gjatë natës, jashtë orarit të pikut. Ofruesi juaj mund t’ju ofrojë një tarifë karikimi elektrik shumë më të ulët, si dhe premtimin e përdorimit të energjisë së ripërtëritshme për të rritur sasinë e energjisë së ripërtëritshme të përdorur në rrjetin përkatës.
DREJTIMI NË MODALITETIN PLOTËSISHT ELEKTRIK

DREJTIMI NË MODALITETIN PLOTËSISHT ELEKTRIK

Me vetëm një buton, hibridi juaj elektrik Land Rover mund të kalojë nga modaliteti me benzinë në atë elektrik. Drejtimi në modalitetin plotësisht elektrik (EV) është një mënyrë e lehtë për të shkuar nga pika A te pika B me zero emetime nga marmita në udhëtime më të shkurtra.

VAZHDONI TË EKSPLORONI AUTOMJETET ELEKTRIKE DHE HIBRIDE ELEKTRIKE

TEKNOLOGJIA E BATERIVE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE

TEKNOLOGJIA E BATERIVE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE

Njihuni me teknologjinë e qëndrueshme të automjeteve tona dhe mënyrën se si ajo po udhëheq strategjinë tonë të qëndrueshmërisë.
GAMA E AUTOMJETEVE ELEKTRIKE

GAMA E AUTOMJETEVE ELEKTRIKE

Asnjë distancë nuk është e pamundur. Shihni se si mund ta maksimizoni distancën e përshkuar në çdo udhëtim.
KARIKIMI

KARIKIMI

Duke filluar nga koha e karikimit e deri te reduktimi i kostove, mësoni gjithçka ju nevojitet rreth karikimit të automjetit tuaj në shtëpi ose në destinacion.