PËRDITËSIMI I SOFTUERIT

PËRDITËSIMI I SOFTUERIT

PËRDITËSONI AUTOMJETIN TUAJ - ME VALË

Ju mund të përditësoni makinën tuaj Land Rover përmes sistemit tuaj të info-zbavitjes në makinë. Përditësimi i automjetit tuaj ju ofron karakteristikat më të fundit dhe siguron stabilitet maksimal për Land Rover-in tuaj. Përditësimet me valë janë në dispozicion për të gjitha automjetet tona më të fundit. Automjetet e vjetra të Land Rover mund të kualifikohen për përditësim falas .

SI TË AKTIVIZONI PËRDITËSIMET E SOFTUARIT ME VALË

HAPI 1 - LIDHJA

HAPI 1 - LIDHJA

Shtypni ikonën "Settings” (Cilësimet) në ekranin tuaj me prekje dhe futni përzgjidhni “All settings” (Të gjitha cilësimet). Vazhdoni te menyja “Connectivity” (Lidhshmëria) dhe ndizni të dhënat tuaja celulare në 'On’ (Aktiv) OSE aktivizoni rrjetin Wi‑Fi të makinës suaj.
HAPI 2 - AKTIVIZO

HAPI 2 - AKTIVIZO

Kthehuni te “All Settings” (Të gjitha cilësimet) dhe përzgjidhni “Software update” (Përditësimi i softuerit). Kjo meny ju jep mundësinë të aktivizoni aktualizimet e softuerit. Nëse janë fikur, thjesht shtypni butonin për t'i kthyer aktualizimet e softuerit në “On” (Aktiv).
HAPI 3 - PRANO

HAPI 3 - PRANO

Do të shfaqet një dritare “Terms & Conditions” (Termat dhe kushtet). Shtypni “Agree” (Pajtohem) për të aktivizuar përditësimet e softuerit.

SI TË INSTALONI PËRDITSIMIN ME VALË TË SOFTUARIT TUAJ

HAPI 1 - FILLONI PËRDITËSIMIN

HAPI 1 - FILLONI PËRDITËSIMIN

Ju mund të kontrolloni për përditësimet e softuerit InControl Touch Pro duke shkuar te “Settings” (Cilësimet) > “All settings” (Të gjitha cilësimet) > “Software update” (Përditësimi i softuerit) dhe duke shtypur “Check for update” (Kontroll për përditësim). Nëse një përditësim është i disponueshëm, një dritare shfaqet në ekranin tuaj me prekjes me tre opsione: “Install now (Instalo tani), “Remind me later” (Më kujto më vonë) ose “Skip update” (Kapërce përditësimin).
HAPI 2 - INSTALIMI

HAPI 2 - INSTALIMI

Pasi të keni shtypur “Install now” (Instalo tani) dhe të bini dakord me Termat dhe Kushtet, përditësimi do të fillojë. Ju mund të vazhdoni të përdorni makinën tuaj normalisht ndërsa InControl Touch Pro përditësohet.
HAPI 3 - MBARIMI

HAPI 3 - MBARIMI

Ju do të merrni një njoftim në ekranin tuaj me prekje pasi përditësimi të ketë përfunduar me sukses. Makina juaj tashmë është përditësuar me versionin e ri të softuerit.

SHËNIMET E PËRDITËSIMIT TË SOFTUERITJu mund të zbuloni më shumë informacion mbi përmbajtjen e çdo versioni të softuerit përmes lidhjeve të mëposhtme.

PYETJE TË SHPESHTA PËR PËRDITËSIMIN E SOFTUERIT

OPEN ALL
PASQYRË E PËRGJITHSHME
SI TË LIDHNI MAKINËN TUAJ
SI TË AKTIVIZONI PËRDITËSIMET E SOFTUARIT
SI TË KRYENI NJË PËRDITËSIM SOFTUERI
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

MOS HARRONI TË PËRDITËSONI

Me përmirësimin tonë më të fundit mund të përditësoni me valë softuerin e Land Rover në çdo kohë, kudo. Kontrolloni tani për të parë nëse kualifikoheni.
MOS HARRONI TË PËRDITËSONI