SPECIFIKIMET

RANGE ROVER SPORT
3.0 LITRE 6‑CYLINDER 250PS TURBOCHARGED DIESEL MHEV (AUTOMATIC)
RANGE ROVER SPORT S

RANGE ROVER SPORT S

3.0 LITRE 6‑CYLINDER 250PS TURBOCHARGED DIESEL MHEV (AUTOMATIC)

PERFORMANCA
EKONOMIA E KARBURANTIT
TËRHEQJA MOTORIKE
PESHAT
RIMORKIM
TRANSPORTIMI NË ÇATI
PËRMASAT
HAPËSIRA E KOKËS
HAPËSIRA E PARME
KAPACITETI I HAPËSIRËS SË NGARKESËS
GROUND CLEARANCE
KTHESA RROTULLUESE
THELLËSIA NË TERREN ZHYTËS

/* Shifrat e ofruara vijnë nga NEDC2 si rezultat i testeve WLTP të prodhuesit zyrtar në përputhje me legjislacionin e BE. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat e botës reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO2 dhe ekonomia e karburantit mund të ndryshojnë sipas rrotave të vendosura dhe pjesëve shtesë opsionale.

NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP të barasvlershme me atë që do të kishte qenë sipas testit të vjetër të NEDC. Pastaj mund të zbatohet skema tatimore e saktë.

Shikoni shifrat WLTP.

WLTP është testi zyrtar i ri i BE-së që përdoret për të llogaritur konsumin e standardizuar të karburantit dhe shifrat e CO2 për makinat e pasagjerëve. Kjo mat konsumin e karburantit dhe të energjisë, distancën dhe emetimet. Kjo është projektuar për të dhënë shifra më afër sjelljes reale të automjetit. Teston automjetet me pajisje opsionale dhe me një procedurë më rigoroze të testimit dhe profilin e ngarjes.

‡When fitted with optional 5+2 seating.

‡‡Not available on HST.

△Përfshin një drejtues 75 kg, plot me lëng dhe karburant 90%.

▲ Përfshin plot me lëngje dhe karburant 90%.

✧ Thatë: Vëllimi i matur me blloqe të ngurta që përputhen me VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

✦Lagur: Vëllimi siç matet duke simuluar hapësirën e ngarkuar të mbushur me lëng.

◆With 22" wheels & non-Pano roof fitted.

◇With 22" wheels & Pano roof fitted.

±The figures provided are NEDC calculated from official manufacturer’s tests. Figures may vary according to environment and driving style. For comparison purposes only. Real world figures may differ.