SPECIFIKAT E DEFENDER

SPECIFIKAT E DEFENDER
110 75th LIMITED EDITION​
D300 AWD AUTOMATIC
110 75th LIMITED EDITION​

110 75th LIMITED EDITION​

D300 AWD AUTOMATIC

PERFORMANCA
Shpejtësia maksimale km/h 191 ‡
Akselerimi (sekonda) 0-100 km/h 7,0
KONSUMI I KARBURANTIT
GRUPI I FUQISË
PESHAT
RIMORKIMI
NGARKESA E PJESËS SË SIPËRME
PËRMASAT
HAPËSIRA E KOKËS
HAPËSIRA E KËMBËVE
KAPACITETI I HAPËSIRËS SË NGARKESËS
LARTËSIA NGA TOKA - STANDARDE
LARTËSIA NGA TOKA - JASHTË RRUGE
THELLËSIA E ZHYTJES NË UJË
RREZJA E KTHIMIT

VAZHDONI TË EKSPLORONI

PERSONALIZIMI

PERSONALIZIMI

Përzgjidhni nga gama e opsioneve dhe aksesorëve.
MODELET DEFENDER

MODELET DEFENDER

Shikoni gamën e plotë të modeleve.
HIBRID ELEKTRIK

HIBRID ELEKTRIK

I fuqishëm dhe i qëndrueshëm.

††Shikoni shifrat WLTP

[1]Shifrat e paraqitura janë parashikime të prodhuesit dhe do të zëvendësohen nga shifrat e testit zyrtar të BE-së sapo të jenë të disponueshme. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat për CO,2shpenzimin ekonomik të karburantit, konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë, si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave dhe aksesorët. Shifrat janë përllogaritur me bateri plotësisht të karikuar.

  • Shifrat e dhëna janë llogaritur sipas NEDC2-së nga testet zyrtare WLTP të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së, të kryera me një bateri plotësisht të karikuar. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat për CO,2shpenzimin ekonomik të karburantit, konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë, si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave dhe aksesorët e vendosur. NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP ekuivalente me ato të testit të vjetër NEDC. Më pas mund të zbatohet trajtimi i duhur tatimor.

** Shifrat e dhëna janë rezultat i testeve zyrtare të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së, të kryera me një bateri plotësisht të karikuar. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat për CO,2shpenzimin ekonomik të karburantit, konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë, si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave, aksesorët e vendosur, itinerari konkret dhe gjendja e baterisë. Shifrat e distancës për karikim bazohen në automjetin që kalon në një rrugë të standardizuar.

Shpejtësia maksimale është 209km/h (130mph) kur përdoren rrota 22 inç.
Shpejtësia maksimale është 191km/h (119mph) kur përdoren rrota 20 inç.
‡‡E kombinuar me motor elektrik.
Përfshin një drejtues mjeti 75 kg, lëngjet të plota dhe 90% karburant.
Përfshin lëngjet të plota dhe 90% karburant.
Ngarkesa dinamike e pjesës së sipërme përballon deri në 118kg/168kg (90/110 dhe 130) kur vendosen rrotat për jashtë rruge dhe Skara e sipërme Expedition. Ngarkesa statike e pjesës së sipërme përballon deri në 300kg.
Shifrat pas radhës 1 për Hard Top lidhen me seksionin pas hapësirës së ngarkesës.

I thatë: Vëllimi i matur me blloqe të ngurta të përputhshme me VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). Modelet Hard Top: Përfshin hapësirën ruajtëse nën dysheme, nuk përfshin folenë dhe veglat.
I lagësht: Vëllimi i matur duke simuluar hapësirën e ngarkesës të mbushur me lëng. Modelet Hard Top: Përfshin hapësirën ruajtëse nën dysheme, nuk përfshin folenë dhe veglat.

Modelet Defender V8 nuk kanë kapacitet dinamik të ngarkesës mbi pjesën e sipërme të kabinës. Ngarkesa statike e pjesës së sipërme përballon deri në 300kg.
* Me kapakun e pikës lidhëse të rimorkios të hequr.

Peshat pasqyrojnë automjetet sipas specifikimeve standarde. Pajisjet opsionale shtesë rrisin peshën.
Veçoritë opsionale dhe disponueshmëria e tyre mund të ndryshojnë sipas specifikave të automjetit (modeli dhe grupi i fuqisë), ose të kërkojnë instalimin e veçorive të tjera për t'u përshtatur. Ju lutemi, kontaktoni shitësin tuaj lokal për më shumë detaje ose konfigurojeni automjetin tuaj në internet.