ZGJIDHNI MODALITETIN E FUQISË SË DUHUR PËR JU

ZGJIDHNI MODALITETIN E FUQISË SË DUHUR PËR JU

A e dinit se mënyra se si drejtoni automjetin, ku e drejtoni atë dhe distanca që përshkoni mund të kenë një ndikim të konsiderueshëm te performanca dhe eficienca e automjetit tuaj? Për shembull, udhëtimi i zakonshëm në trafikun e qytetit duke lëvizur dhe ndaluar do të kryhet më me efikasitet duke përdorur një formë tjetër energjie nga udhëtimet e zakonshme në autostradë apo me rimorkim të shpeshtë.


Ne mund t’ju ndihmojmë të gjeni alternativën e duhur për nevojat tuaja të drejtimit.

LLOJET E MODALITETEVE TË FUQIVE LAND ROVER

HIBRID ELEKTRIK (PHEV)

HIBRID ELEKTRIK (PHEV)

Një automjet Land Rover hibrid me karikim (PHEV) është ideal nëse keni akses apo mund të instaloni një karikues shtëpiak ose në punë, dhe për udhëtime të rregullta në distanca të shkurtra nëpër zona urbane.
HIBRID ME BATERI (MHEV) - BENZINË

HIBRID ME BATERI (MHEV) - BENZINË

Një automjet Land Rover hibrid me bateri dhe benzinë do të ishte ideal nëse përshkoni rregullisht distanca të shkurtra në zona urbane dhe nuk keni akses te një karikues shtëpiak ose në punë apo nëse nuk mund ta instaloni një të tillë.
HIBRID ME BATERI (MHEV) - NAFTË

HIBRID ME BATERI (MHEV) - NAFTË

Një automjet Land Rover hibrid me bateri dhe naftë do të ishte ideal nëse përshkoni rregullisht distanca të gjata në autostradë dhe dëshironi një kapacitet rimorkimi të konsiderueshëm.

ME NDIHMONI TE ZGJEDH

Përgjigjuni pesë pyetjeve të shkurtra rreth zakoneve tuaja të drejtimit për të parë nëse automjeti juaj i radhës duhet të jetë një hibrid me karikim apo hibrid me bateri.

  • PRONËSIA E AUTOMJETIT DO TË JETË NË EMRIN TUAJ APO TË KOMPANISË SUAJ?