FAQJA E DEKLARATËS SË SIGURIMIT TË KONSUMATORËVE NGA BREXIT

FAQJA E DEKLARATËS SË SIGURIMIT TË KONSUMATORËVE NGA BREXIT

Më 31 Janar 2020, Mbretëria e Bashkuar la zyrtarisht Bashkimin Evropian dhe hyri në një periudhë tranzicioni gjatë së cilës do të dakordësohen marrëveshjet e reja tregtare midis Britanisë dhe Evropës. Jaguar Land Rover do të donte të siguronte klientët në Shqipëri që ata nuk duhet të shqetësohen për blerjen ose pronësinë e një Land Rover për shkak të këtyre ndryshimeve.

Ne kemi vendosur një garanci për 'mbrojtjen e çmimit' për klientët që dëshirojnë të bëjnë një porosi tek shitësit tanë të autorizuar dhe ne do të vazhdojmë ta ofrojmë këtë garanci për porositë e reja deri në fund të periudhës së tranzicionit ose sapo kushtet e marrëveshjeve të reja tregtare të jenë të qarta.
Kjo mbrojtje e çmimeve ka të bëjë posaçërisht me detyrimet e importit, taksat ose tarifat që ndryshojnë si rezultat i drejtpërdrejtë i largimit të Britanisë nga BE.

Për të përfituar nga kjo siguri për mbrojtjen e çmimeve, kërkohet që një kontratë zyrtare e blerjes të jetë e nënshkruar nga klienti dhe të ketë një datë prodhimi të konfirmuar në rastin e porosive individuale në fabrikë.

Për më shumë informacion, ju lutemi të kontaktoni shitësin tuaj të autorizuar lokal Land Rover.