ZGJIDHNI MODELIN TUAJ

Madhështia vjen në të gjitha format, madhësitë dhe format e trupit.

ZGJIDH STILIN E TRUPIT
ZGJIDH MODELIN
prano
def21my-90-def
DEFENDER 90
Shkëlqen si në rrugë të shtruar edhe të pashtruar. Karakteristikat janë standarde në të gjitha modelet.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
Compare Models
90
DEFENDER
def21my-90-def-s
DEFENDER 90 S
Një tapiceri që është edhe më e fortë. Karakteristikat janë krahas atyre të Defender 90.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
Compare Models
90
DEFENDER
def21my-90-def-se
DEFENDER 90 SE
Dukshmëri më e madhe kudo që të shkoni. Karakteristikat janë krahas atyre të Defender 90 S.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
Compare Models
90
DEFENDER
def21my-90-def-hse
DEFENDER 90 HSE
Aventurë. Në rehati. Karakteristikat janë krahas atyre të Defender 90 SE.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
Compare Models
90
DEFENDER
def21my-90-fe-def
DEFENDER 90 FIRST EDITION
Zbulimi i personalitetit tuaj.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
90
DEFENDER FIRST EDITION
def21my-90-xd-s
DEFENDER 90 X-DYNAMIC S
Greater visibility wherever you go. Features are in addition to Defender 90 S.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
90
DEFENDER X-DYNAMIC
def21my-90-xd-se
DEFENDER 90 X-DYNAMIC SE
Greater visibility wherever you go. Features are in addition to Defender 90 S.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
90
DEFENDER X-DYNAMIC
def21my-90-xd-hse
DEFENDER 90 X-DYNAMIC HSE
Adventure. In comfort. Features are in addition to Defender 90 SE.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
90
DEFENDER X-DYNAMIC
def21my-90-def-x
DEFENDER 90 X
Ekstremisht rezistent në çdo mjedis. Karakteristikat janë krahas atyre të Defender 90 HSE.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
Compare Models
90
DEFENDER X
def21my-110-def
DEFENDER 110
Shkëlqen si në rrugë të shtruar edhe të pashtruar. Karakteristikat janë standarde në të gjitha modelet.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
Compare Models
110
DEFENDER
def21my-110-def-s
DEFENDER 110 S
Një tapiceri që është edhe më e fortë. Karakteristikat janë krahas atyre të Defender 110.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
Compare Models
110
DEFENDER
def21my-110-def-se
DEFENDER 110 SE
Dukshmëri më e madhe kudo që të shkoni. Karakteristikat janë krahas atyre të Defender 110 S.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
Compare Models
110
DEFENDER
def21my-110-def-hse
DEFENDER 110 HSE
Aventurë. Në rehati. Karakteristikat janë krahas atyre të Defender 110 SE.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
Compare Models
110
DEFENDER
def21my-110-fe-def
DEFENDER 110 FIRST EDITION
Excels both off and on-road. Features are standard on all models.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
110
DEFENDER FIRST EDITION
def21my-110-xd-s
DEFENDER 110 X-DYNAMIC S
An interior that’s even stronger. Features are in addition to Defender 110.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
110
DEFENDER X-DYNAMIC
def21my-110-xd-se
DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE
Greater visibility wherever you go. Features are in addition to Defender 110 S.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
110
DEFENDER X-DYNAMIC
def21my-110-xd-hse
DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE
Adventure. In comfort. Features are in addition to Defender 110 SE.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
110
DEFENDER X-DYNAMIC
def21my-110-def-x
DEFENDER 110 X
Ekstremisht rezistent në çdo mjedis. Karakteristikat janë krahas atyre të Defender 110 HSE.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
Compare Models
110
DEFENDER X
def21my-90-ht-def
DEFENDER 90 HARD TOP
Excels both off and on-road. Features are standard on all models.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
90
DEFENDER HARD TOP
def21my-110-ht-def
DEFENDER 110 HARD TOP
Excels both off and on-road. Features are standard on all models.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
110
DEFENDER HARD TOP
def21my-110-ht-s
DEFENDER 110 HARD TOP S
An interior that’s even stronger. Features are in addition to Defender 110.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
110
DEFENDER HARD TOP
def21my-110-ht-se
DEFENDER 110 HARD TOP SE
Greater visibility wherever you go. Features are in addition to Defender 110 S.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
110
DEFENDER HARD TOP
def21my-110-ht-hse
DEFENDER 110 HARD TOP HSE
Adventure. In comfort. Features are in addition to Defender 110 SE.
Ndërto vetë
Krahaso modelet
Compare Models
Karakteristikat kryesore
Specifikimet në një vështrim
top_speed
Shpejtësia maksimale km/h
acceleration
Përshpejtimi 0-100 km/h sekonda
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
Shiko specifikimet
110
DEFENDER HARD TOP
KRAHASONI AUTOMJETET TONA
Zgjidhni deri në tre automjete Land Rover dhe krahasojini krah për krah
NDËRTO VETË
Përdorni konfiguruesin për të krijuar Defender-in tuaj të përsosur
SHKARKO NJË BROSHURË
Shikoni dhe shkarkoni broshurat më të fundit Land Rover
MË MBAJ TË INFORMUAR
Regjistrohuni për të gjitha lajmet e fundit nga Defender

1Rrota 19”, stili 6009, me 6 këmbë, ngjyrë argjendi me shkëlqim është standarde në motorin P400.
2Karakteristikë që i nënshtrohet rregulloreve lokale. Nëse përdoruesit me lente bifokale ose varifokale nuk mund të rregullojnë lehtësisht përqendrimin në imazhin dixhital të pamjes së pasme ClearSight, ata mund të kthejnë mënyrën e pasqyrimit të pasmë në çdo kohë.

*Shpejtësia maksimale është 208km/orë kur është e pajisur me rrota 22”.

Ju lutemi vini re se karakteristikat standarde mund të zëvendësohen kur zgjidhni variante të modelit bazë. Tiparet standarde mund të ndryshojnë gjithashtu varësisht nga vendi i blerjes, varianti i motorit dhe transmisionit.
Meridian është një markë e regjistruar e Meridian Audio Ltd.
Specifikimet e përshkruara si unike për Land Rover Varianti i Parë mund të jenë në dispozicion veçmas ose në kombinim gjatë vitit të dytë dhe të mëvonshëm të modelit.
Karakteristikat opsionale dhe disponueshmëria e tyre mund të ndryshojnë sipas specifikimit të automjetit (modeli dhe fuqia) ose kërkojnë instalimin e karakteristikave të tjera për t'u pajisur. Ju lutemi të kontaktoni shitësin tuaj lokal për më shumë detaje ose konfigurojeni automjetin tuaj në linjë. Të gjitha karakteristikat brenda automjetit duhet të përdoren nga drejtuesit vetëm kur janë të sigurt për ta. Drejtuesit duhet të sigurohen se janë në kontroll të plotë të automjetit në çdo kohë.
Disa veçori kërkojnë një kartë SIM të përshtatshme me një kontratë të përshtatshme të dhënash, e cila kërkon një abonim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj.

Shifrat e dhëna janë NEDC2 të llogaritura nga testet zyrtare të prodhuesit WLTP në përputhje me legjislacionin e BE-së. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat e botës reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO2 dhe ekonomia e karburantit mund të ndryshojnë sipas rrotave të vendosura dhe pjesëve shtesë opsionale. NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP të barasvlershme me atë që do të kishte qenë sipas testit të vjetër të NEDC. Pastaj mund të zbatohet skema tatimore e saktë.
Shikoni shifrat WLTP.
WLTP është testi zyrtar i ri i BE-së që përdoret për të llogaritur konsumin e standardizuar të karburantit dhe shifrat e CO2 për makinat e pasagjerëve. Kjo mat konsumin e karburantit dhe të energjisë, distancën dhe emetimet. Kjo është projektuar për të dhënë shifra më afër sjelljes reale të automjetit. Teston automjetet me pajisje opsionale dhe me një procedurë më rigoroze të testimit dhe profilin e ngarjes.