DISCOVERY SPORT
SPECIFIKIMET

DISCOVERY SPORT
D165 FWD MANUAL
DISCOVERY SPORT

DISCOVERY SPORT

D165 FWD MANUAL

PERFORMANCA
EKONOMIA E KARBURANTIT
TËRHEQJA MOTORIKE
PESHAT
RIMORKIM
TRANSPORTIMI NË ÇATI
PËRMASAT
HAPËSIRA E KOKËS
HAPËSIRA E PARME
KAPACITETI I HAPËSIRËS SË NGARKESËS
GROUND CLEARANCE
KTHESA RROTULLUESE
THELLËSIA NË TERREN ZHYTËS

EMETIME TË KOMBINUARA TË CO2 (g/km)

Nga 34††


Në Discovery Sport Hibrid Elektrik

RROTAT

Deri në 21"


Nuk ofrohet në Discovery Sport Hibrid Elektrik

HAPËSIRA E NGARKIMIT (Litra)

Deri në 1,794✦


Nuk ofrohet në Discovery Sport Hibrid Elektrik

EKONOMIA E KOMBINUAR E KARBURANTIT l/100 km

Nga 1,5††


Në Discovery Sport Hibrid Elektrik

VAZHDONI EKSPLORIMIN

DISCOVERY SPORT MODELS

DISCOVERY SPORT MODELS

Shikoni gamën e plotë të modeleve.
HIBRID ELEKTRIK

HIBRID ELEKTRIK

Eksploro elektrik
OPSIONET DHE AKSESORËT

OPSIONET DHE AKSESORËT

Personalizoni Discovery Sport tuaj.

ZGJIDHNI DISCOVERY SPORT TUAJ

Zbuloni kombinimin tuaj të përsosur të performancës, stilit dhe prakticitetit.

/* Shifrat e ofruara vijnë nga NEDC2 si rezultat i testeve WLTP të prodhuesit zyrtar në përputhje me legjislacionin e BE. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat e botës reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO2 dhe ekonomia e karburantit mund të ndryshojnë sipas rrotave të vendosura dhe pjesëve shtesë opsionale.

NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP të barasvlershme me atë që do të kishte qenë sipas testit të vjetër të NEDC. Pastaj mund të zbatohet skema tatimore e saktë.

Shikoni shifrat WLTP.

WLTP është testi zyrtar i ri i BE-së që përdoret për të llogaritur konsumin e standardizuar të karburantit dhe shifrat e CO2 për makinat e pasagjerëve. Kjo mat konsumin e karburantit dhe të energjisë, distancën dhe emetimet. Kjo është projektuar për të dhënë shifra më afër sjelljes reale të automjetit. Teston automjetet me pajisje opsionale dhe me një procedurë më rigoroze të testimit dhe profilin e ngarjes.


** Nëse automjeti pajiset me rrota 18” shpejtësia maksimale është 221 km/orë.

Përfshin një drejtues 75 kg, plot me lëng dhe karburant 90%.

†† Përfshin plot me lëngje dhe karburant 90%.

Thatë: Vëllimi i matur me blloqe të ngurta që përputhen me VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). Lagur: Vëllimi siç matet duke simuluar hapësirën e ngarkuar të mbushur me lëng.

‡‡ Kur kombinohet me motor elektrik.

Shifrat janë përfaqësuese e ndenjëseve të shtytura plotësisht përpara dhe jo të palosura.

Ngarkesa e çatisë reduktohet në 60kg kur janë vendosur gomat verore.

[1] Të gjitha shifrat janë objektiva të prodhuesit dhe i nënshtrohen konfirmimit përfundimtar përpara prodhimit. Vini re se emetimet CO2 dhe shifrat e ekonomisë së karburantit mund të ndryshojnë sipas rrotave dhe shifrat më të ulëta mund të mos jetë të arritshme me rrota standarde.

Peshat pasqyrojnë automjetet sipas specifikave standarde. Shtesat opsionale rrisin peshën.

Karakteristikat opsionale dhe disponueshmëria e tyre mund të ndryshojnë sipas specifikimit të automjetit (modeli dhe fuqia) ose kërkojnë instalimin e karakteristikave të tjera. Ju lutemi të kontaktoni shitësin tuaj lokal për më shumë detaje ose konfigurojeni automjetin tuaj në linjë.