PPSH PËR PROTECT

Ju lutemi, zgjidhni një kategori më poshtë.
PPSH PËR PROTECT

THIRRJA SOS E EMERGJENCËS

HAPINI TË GJITHA
Çfarë është Protect?
Si mund të kryej një Thirrje SOS Emergjence?
Cili është dallimi ndërmjet një Thirrjeje SOS Emergjence manuale dhe automatike?
A përdor Thirrja SOS e emergjencës telefonin e drejtuesit për t’u lidhur?
Ku mund ta përdor Thirrjen SOS të emergjencës?
Çfarë ndodh nëse automjeti përfshihet në një aksident dhe nuk ka sinjal telefonik?
Çfarë ndodh nëse e shtyp pa dashje butonin SOS Emergency Call (Thirrja SOS e emergjencës)?

ASISTENCA E OPTIMIZUAR

HAPINI TË GJITHA
Si të kryej një Optimised Land Rover Assistance Call (Thirrje për Asistencë të Optimizuar nga Land Rover)?
A përdor Thirrja për Asistencë të Optimizuar nga Land Rover telefonin e drejtuesit për t’u lidhur?
Ku mund ta përdor Optimised Land Rover Assistance Call (Thirrja e Asistencës së Optimizuar nga Land Rover)?
Çfarë ndodh nëse e shtyp butonin Optimised Land Rover Assistance (Asistenca e Optimizuar nga Land Rover) pa dashje?
Nëse abonimi im për Land Rover Assistance (Asistenca nga Land Rover) përfundon përpara shërbimeve Protect (Mbrojtja), a do të jem në gjendje të kryej një thirrje për Asistencë të Optimizuar nga Land Rover?

VEÇORITË KRYESORE TË REMOTE

HAPINI TË GJITHA
Çfarë është Journeys (Rrugëtimet)?
Si t’i aktivizoj ose çaktivizoj Journeys (Rrugëtimet)?
A mund të gjurmohet vendndodhja ime në kohë reale?
Si mund ta shkarkoj aplikacionin telefonik Remote?
Cilat pajisje celulare mund ta përdorin aplikacionin telefonik Remote?
A më tarifohen kosto shtesë nëse përdor shërbimet InControl?
A mund të kem vetëm një llogari dhe ta shkarkoj aplikacionin Remote në dy telefona?
Cilat janë veçoritë kryesore të aplikacionit telefonik Remote?

MBËSHTETJA PËR LAND ROVER INCONTROL

RRETH INCONTROL

RRETH INCONTROL

InControl është një gamë shërbimesh dhe aplikacionesh që ju mundëson të lidheni me automjetin tuaj dhe me botën përreth në mënyrë të thjeshtë dhe të sigurt.
KONTAKTONI ME NE

KONTAKTONI ME NE

Jemi të gatshëm t’ju ndihmojmë me pyetjet që mund të keni ose t’ju njohim më tej me InControl.
TERMAT DHE KUSHTET

TERMAT DHE KUSHTET

Kur regjistroheni për shërbimet Protect ose kur përdorni Touch Pro ose InControl Apps, do t’ju kërkohet të pranoni kushtet tona ligjore dhe politikat. Për informacion të mëtejshëm, këto kushte dhe politika mund t’i gjeni më poshtë: