PRONËSIA E HIBRIDIT ME KARIKIM (PHEV)

PRONËSIA E HIBRIDIT ME KARIKIM (PHEV)

PËRDORIMI MË EFIKAS I AUTOMJETIT TUAJ LAND ROVER TË RI

VENDOSJA NË PUNË E AUTOMJETIT TUAJ HIBRID ELEKTRIK

VENDOSJA NË PUNË E AUTOMJETIT TUAJ HIBRID ELEKTRIK

Për të përdorur sa më me efikasitet funksionet dhe veçoritë kryesore të automjetit tuaj, hapi i parë është lidhja e sistemit të informacionit dhe argëtimit dhe përcaktimi i kontrolleve në distancë për1 telefonin tuaj inteligjent.
SI TA KARIKONI AUTOMJETIN TUAJ HIBRID ELEKTRIK

SI TA KARIKONI AUTOMJETIN TUAJ HIBRID ELEKTRIK

Kuptoni hapat e thjeshtë të karikimit të automjetit tuaj në shtëpi ose në vendndodhjen tuaj të radhës.
MODALITETET E DREJTIMIT TË AUTOMJETIT HIBRID ELEKTRIK

MODALITETET E DREJTIMIT TË AUTOMJETIT HIBRID ELEKTRIK

Familjarizohuni me modalitetet që ju mundësojnë drejtimin e automjetit, me opsione për përdorim energjie elektrike ose karburanti.

1Vetëm telefonat inteligjentë të përputhshëm. Në varësi të disponueshmërisë së tregut të platformave nga ofrues palë e tretë dhe sinjalit të telefonit celular.