PRONËSIA ELEKTRIK T ME KARIKIM

PRONËSIA ELEKTRIK T ME KARIKIM

PËRDORIMI MË EFIKAS I AUTOMJETIT TUAJ LAND ROVER TË RI

VENDOSJA NË PUNË E AUTOMJETIT TUAJ

VENDOSJA NË PUNË E AUTOMJETIT TUAJ

Për të përdorur sa më me efikasitet funksionet dhe veçoritë kryesore të automjetit tuaj, hapi i parë është lidhja e sistemit të informacionit dhe argëtimit dhe përcaktimi i kontrolleve në distancë për1 telefonin tuaj inteligjent.
SI TA KARIKONI

SI TA KARIKONI

Kuptoni hapat e thjeshtë të karikimit të automjetit tuaj në shtëpi ose në vendndodhjen tuaj të radhës.
MODALITETET E DREJTIMIT TË AUTOMJETIT HIBRID ELEKTRIK

MODALITETET E DREJTIMIT TË AUTOMJETIT HIBRID ELEKTRIK

Familjarizohuni me modalitetet që ju mundësojnë drejtimin e automjetit, me opsione për përdorim energjie elektrike ose karburanti.
MAKSIMIZOJE JETËNËN E BATERISË

MAKSIMIZOJE JETËNËN E BATERISË

Ndiqni këto këshilla të thjeshta për ta mbajtur baterinë tuaj efikase dhe të qëndrueshme.

1Vetëm telefonat inteligjentë të përputhshëm. Në varësi të disponueshmërisë së tregut të platformave nga ofrues palë e tretë dhe sinjalit të telefonit celular.