TERMAT DHE KUSHTET

TERMAT DHE KUSHTET

Kur të regjistroheni në InControl, ose kur të filloni të përdorni veçoritë e lidhura të InControl Touch Pro ose Pivi Pro, do t’ju kërkohet të pranoni termat dhe kushtet dhe politikat tona të privatësisë. Për informacion të mëtejshëm, këto dokumente mund t’i gjeni më poshtë:

Kushtet e veçorive InControl Touch Pro dhe Pivi Pro

Termat dhe kushtet e paketës InControl (T dheK)

Politika e privatësisë e InControl (PP)

Me lançimin e InControl, disa nga veçoritë e përshkruara mund të jenë fakultative dhe të varen nga tregu ose nga grupi i fuqisë së mjetit. Ju lutemi konsultohuni me Shitësin tuaj lokal të autorizuar të Land Rover lidhur me disponueshmërinë dhe kushtet e plota. Disa veçori kërkojnë një SIM të posaçëm me kontratë të përshtatshme interneti (data), që do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj. Lidhja celulare nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet.