PPSH PËR TOUCH PRO DHE TOUCH PRO DUO

JU LUTEMI, ZGJIDHNI NJË KATEGORI MË POSHTË
PPSH PËR TOUCH PRO DHE TOUCH PRO DUO

TË PËRGJITHSHME

HAPINI TË GJITHA
Cili është dallimi ndërmjet Touch Pro dhe Touch Pro Duo?
Cilat janë dallimet kryesore ndërmjet Touch dhe Touch Pro?
Si ta konfiguroj/modifikoj faqen kryesore të personalizueshme?
Përse ndonjëherë nuk mundem që ta ndryshoj madhësinë e shtesave/shkurtesave në ekranin kryesor të personalizuar?
Kam krijuar një faqe kryesore vetë, a mund ta caktoj si faqen kryesore standarde?
Sa faqe kryesore mundem të krijoj?
A mund ta modifikoj faqen kryesore të krijuar nga fabrika?
A mund ta zgjedh vetë sfondin?
Cili është funksioni i ikonave të vogla katrore brenda secilit kuadrant në faqen kryesore?
Cilat funksione mund të kontrollohen nëpërmjet butonave të timonit?
Sa alternativa të parapëlqyera për TV/Radio mund të aksesoj drejtpërdrejt nga menuja e grupeve nëpërmjet kontrolleve në timon?
Burimet në aplikacionin e medias shfaqen ndonjëherë në pozicione të ndryshme, përse ndodh kjo?
Si t’i përsëris të gjitha këngët/një album?
Nëse vendos ta shes automjetin tim, si mund t’i fshij të dhënat e mia personale?
Pas lëvizjes së automjetit prapa dhe pastaj përpara, në Ekranin me prekje më shfaqet Park Distance Control (Kontrolli i distancës së parkimit), si mund ta heq?
A mund ta rregulloj volumin e udhëzuesit të Navigacionit dhe njoftimeve të Park Distance Control (Kontrolli i distancës së parkimit)?
A mund t’i aktivizoj njoftimet zanore të trafikut të transmetuara nga stacionet lokale të radios?
Përse nuk ekziston opsion për të ndryshuar orën?
Në varësi të veçorisë që jam duke përdorur, kur klikoj butonin Settings (Cilësimet) më shfaqen opsione të ndryshme, përse ndodh kjo?
Përse kamera e pasme shfaqet sa herë zgjedh Reverse (lëvizja prapa), përse nuk shfaqet kamera 360 gradë përderisa atë përdora herën e fundit?
Cilat veçori mund t’i kontrolloj me Sistemin e ri të njohjes së zërit?
Përse disa stacione radioje nuk njihen nga Sistemi i Njohjes së zërit?
Përse nuk mund ta përdor Sistemin e Njohjes së zërit për të kontrolluar klimën?
A mund ta ndryshoj gjuhën e Sistemit të Njohjes së zërit?
Cilësimet për njohjen e zërit shfaqin kontrolle për konfirmim dhe komente, për çfarë shërbejnë?
Cilat versione të shfletuesve të internetit dhe sistemeve operative mund të përdoren me aplikacionet dhe faqet e internetit të disponueshme?
Si mund ta kontrolloj nëse telefoni im është i përputhshëm?
Si mund t’i shkarkoj aplikacionet telefonike?
Cili është rezultati i drejtimit tim?
Përse kam një përqindje të lartë rezultati drejtimi, por konsumi i karburantit është i dobët?
Përse në disa raste e kam të vështirë të shtyp butonat në krye të një faqeje interneti?
Butoni Back (Prapa) nuk më kthen gjithmonë te veçoria/ekrani që përdora për herë të fundit, përse ndodh kjo?

NAVIGACIONI

HAPINI TË GJITHA
Përse nuk mund ta kaloj pamjen e hartës me veriun nga lart?
Si ta zgjedh 3D Map View (Pamja e Hartës 3D) në ekranin e instrumenteve virtuale?
Përse ekrani i instrumenteve virtuale kthehet pas te pamja e grupit të instrumenteve ndërmjet rrugëtimeve?
Cili është dallimi ndërmjet alternativave të itinerareve të ndryshme që shfaqen?
Ndonjëherë, informacioni i limitit të shpejtësisë, që shfaqet në sistemin e Navigacionit, nuk përkon me atë të shfaqur në sinjalistikën rrugore, përse ndodh kjo?
Përse harta e navigacionit ndalon së lëvizuri kur përdor gjestin e zmadhimit me gishta?
Sa pika kalimi mund të krijoj brenda një itinerari?
Në modalitetin Guidance (Udhëzimi), a mund ta përshtat se cilat njoftime shfaqen në krah të hartës?
Përse faqja kryesore shfaq një kohë të parashikuar mbërritjeje (ETA) për një destinacion që nuk e kam zgjedhur?
Sa udhëtime duhet të kryej drejt të njëjtit destinacion përpara se veçoria Commute (Itineraret e zakonshme) të mësojë itinerarin?
Si ta përcaktoj destinacionin?
Përse destinacioni që i dërgova automjetit tim nuk është shfaqur në sistemin e Navigacionit të automjetit?
Si mund t’i shoh itineraret alternative?
Si mund ta përdor funksionin e kërkimit të destinacionit?
Cila është mënyra më efikase për të kërkuar një destinacion?
Kur vendos një kod postar duke përdorur metodën e vendosjes së adresës, përse nuk mundem të vendos edhe numrin e banesës?
Përse kur caktoj një destinacion shfaqet ikona e paralajmërimit për karburantin?
Përse kutizat anësore në ekranin kryesor të Navigacionit zhduken kur automjeti fillon të lëvizë?
A mund t’i ndryshoj udhëzimet zanore të Navigacionit nga zë mashkullor në femëror dhe anasjellas?
Nëse jam duke përdorur sistemin e Navigacionit në modalitetin udhëzues dhe kërkoj për një destinacion të ri, përse sistemi nuk më lejon që ta zëvendësoj destinacionin aktual me atë që sapo kërkova?
Kur vendos një adresë, përse duhet që gjithmonë të shkruaj qytetin pastaj rrugën?
Si përditësohen hartat e Land Rover?
Si mund ta shoh se cilat vende mbulohen nga hartat e mia të disponueshme?

KLIMA

HAPINI TË GJITHA
Modaliteti i ndenjëseve me masazh aktivizohet automatikisht, si mund ta çaktivizoj?
Sa kohë zgjat programi i masazhit?

TELEFONI

HAPINI TË GJITHA
Si mund ta lidh telefonin tim me Bluetooth?
A mund të shihen kontaktet ose fotot e mia të shkarkuara nga kushdo që ka akses në automjet?
Sa pajisje Bluetooth mund të lidhen ose njihen?
Si t’i kërkoj kontaktet nga lista e kontakteve të telefonit tim?
Përse ikona e telefonit qëndron në ekran edhe kur jam në faqen e telefonit?
Përse automjeti nuk e njeh telefonin tim me Bluetooth dhe ta lidhë atë automatikisht?
A mund t’i lexojë sistemi Touch Pro mesazhet dhe e-mail-et në mbërritje?

MEDIA

HAPINI TË GJITHA
Në veçorinë Radio, a janë Favourites (Të preferuarat) të ngjashme me grupimet e paracaktuara?
Si të shtoj një stacion Radioje te lista e të preferuarave?
A mund ta ndryshoj renditjen e listës sime të të Preferuarave?
Si ta heq një stacion nga lista e të Preferuarave?
Kam përzgjedhur shfaqjen karusel, po përse këngët shfaqen si listë?
Si të ndërroj stacionin e radios kur jam te Media?
A mund të kaloj CD në bibliotekën e medias së Touch Pro?
A mund të përditësohet baza e të dhënave Gracenote për të përfshirë albumet e reja?
Si organizohen stacionet FM në listën e medias?
A mund të shoh më shumë sesa një kanal televiziv në automjetin tim?
Kur vendos një DVD në hapësirën përkatëse, përse nuk luhet automatikisht?
Kur jam në ekranin e transmetimit të medias dhe shtyp butonin e ndezjes/fikjes, ekrani nuk fiket, por shfaqet faqja kryesore. Përse ndodh kjo?
A mund ta kontrolloj dhe monitoroj përmbajtjen në ekranet e pasme nga ekrani i përparmë i automjetit?
Në ekranin e pasmë ‘supervisor’ (‘mbikëqyrës’) të medias, çfarë funksioni ka butoni i kyçjes?
A mund ta shuaj/përshtas volumin e audios në kabinë nga pjesa e pasme e automjetit?
Cilat veçori janë të disponueshme në Sistemin e ri të argëtimit në ndenjëset e pasme?
Gjatë përdorimit të InControl Apps, përse audioja luhet nëpërmjet boksit të telefonit tim Android dhe jo nëpërmjet sistemit zanor të automjetit?
Cili është kapaciteti i USB-ve që mund të përdoren?
A mund të përdor pajisje portative për ruajtjen e medias?
Cilat formate mediash pranohen për të luajtur muzikë dhe video?
A pranohet USB 3.0?
RRETH INCONTROL

RRETH INCONTROL

InControl është një gamë shërbimesh dhe aplikacionesh që ju mundëson të lidheni me automjetin tuaj dhe me botën përreth në mënyrë të thjeshtë dhe të sigurt.
KONTAKTONI ME NE

KONTAKTONI ME NE

Jemi të gatshëm t’ju ndihmojmë me pyetjet që mund të keni ose t’ju njohim më tej me InControl.
TERMAT DHE KUSHTET

TERMAT DHE KUSHTET

Kur regjistroheni për shërbimet Protect ose kur përdorni Touch Pro ose InControl Apps, do t’ju kërkohet të pranoni kushtet tona ligjore dhe politikat. Për informacion të mëtejshëm, këto kushte dhe politika mund t’i gjeni më poshtë: