PPSH PËR SISTEMET E INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT PIVI DHE PIVI PRO

PPSH PËR SISTEMET E INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT PIVI DHE PIVI PRO

Pivi dhe Pivi Pro1, sistemet tona të informacionit dhe argëtimit më intuitive, janë të thjeshta për t’u aktivizuar dhe shumë të lehta në përdorim. Ju lutemi, referojuni seksionit tonë praktik të PPSH-ve për pyetjet që mund të keni.

PIVI DHE PIVI PRO

HAPINI TË GJITHA
RADIO DHE APLIKACIONI I MEDIAS
LIDHJA ME USB
PERSONALIZIMI
CILËSIMET DHE KONTROLLET
NJOHJA E ZËRIT
TË PËRGJITHSHME

NAVIGACIONI

HAPINI TË GJITHA
PAMJET E HARTËS DHE NDËRVEPRIMI
UDHËZIMI I ITINERARIT
TË PËRGJITHSHME
CILËSIMET

ABONIMET

HAPINI TË GJITHA
ABONIMET
BLERJA DHE AKTIVIZIMI
NDËRPRERJA E SHËRBIMEVE INCONTROL
PREFERENCAT

LIDHJA

HAPINI TË GJITHA
KARTA SIM DHE INTERNETI
BLUETOOTH
TELEFONI

NUK PO GJENI INFORMACIONIN E NEVOJSHËM?

Nëse keni pyetje të tjera, na kontaktoni ose flisni me Shitësin tuaj të autorizuar.

Veçoritë opsionale dhe disponueshmëria e tyre mund të ndryshojnë nga specifikimi i automjetit (modeli dhe grupi i fuqisë), ose kërkojnë instalimin e veçorive të tjera për t'u përshtatur. Ju lutemi, kontaktoni shitësin tuaj lokal të autorizuar për më shumë detaje ose konfiguroni automjetin tuaj në internet.

Veçoritë në makinë duhet të përdoren nga drejtuesit vetëm kur është e sigurt për ta bërë këtë. Drejtuesit duhet të sigurohen që të kenë kontroll të plotë mbi mjetin gjatë gjithë kohës.

Funksionet, opsionet e Pivi-t dhe InControl-it, shërbimet e palëve të treta dhe disponueshmëria e tyre, mbeten në varësi të tregut - kontaktoni shitësin tuaj të Land Rover për disponueshmërinë e tregut vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori vijnë me abonim, që do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja e rrjetit celular nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet. Informacioni dhe imazhet e shfaqura në lidhje me teknologjinë InControl, duke përfshirë ekranet ose sekuencat, u nënshtrohen përditësimeve të softuerit, kontrollit të versionit dhe ndryshimeve të tjera të sistemit/vizuale në varësi të opsioneve të zgjedhura.

Apple CarPlay është një markë tregtare e Apple Inc. Mund të zbatohen kushtet e Apple Inc për përdoruesin fundor.

Android Auto është një markë tregtare e Google LLC.

1Për sistemin Connected Navigation, do të nevojitet abonim i mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj i Land Rover.

2Makina juaj është përgatitur për Apple CarPlay. Shërbimet e ofruara nga Apple CarPlay varen nga disponueshmëria e veçorive në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay për më shumë informacion.

3Makina juaj është përgatitur për Android Auto. Shërbimet e ofruara nga Android Auto varen nga disponueshmëria e veçorive në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.android.com/auto/ për më shumë informacion.

5Remote përmban shërbime abonimi që mund të zgjaten pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj i Land Rover. Aplikacioni Remote do të duhet të shkarkohet nga Apple App Store/Google Play Store.

7Gjithmonë kontrolloni itinerarin dhe daljen përpara zhytjes në ujë.

9Përditësimet kërkojnë lidhje me internetin.