LIDHJA E INCONTROL

LIDHJA E INCONTROL

LIDHJE E LEHTË NDËRMJET AUTOMJETIT TUAJ LAND ROVER, TELEFONIT TUAJ INTELIGJENT DHE PJESËS TJETËR TË BOTËS

VEÇORITË E CONNECT PRO

SHËRBIMET PROFESIONALE

SHËRBIMET PROFESIONALE

Shërbimet Pro (Profesionale) janë një gamë shërbimesh navigacioni të lidhur unike, të disponueshme si pjesë e paketës Connect Pro për sistemin Touch Pro.
WI-FI HOTSPOT

WI-FI HOTSPOT

Wi-Fi Hotspot mundëson një Wi-Fi Hotspot 3G në automjetin tuaj, duke i lejuar pasagjerët të lidhin deri në 8 pajisje me internetin.
INCONTROL APPS

INCONTROL APPS

InControl Apps përfshin një grup aplikacionesh të optimizuara për automjetet dhe interaktive, që bëjnë të mundur transmetimin e medias, shërbimet e bazuara në cloud dhe vendndodhje, etj., nëpërmjet një porte USB.*

VEÇORITË E CONNECT

WI-FI HOTSPOT

WI-FI HOTSPOT

Wi-Fi Hotspot mundëson një Wi-Fi Hotspot 3G në automjetin tuaj, duke i lejuar pasagjerët të lidhin deri në 8 pajisje me internetin.
INCONTROL APPS

INCONTROL APPS

InControl Apps përfshin një grup aplikacionesh të optimizuara për automjetet dhe interaktive, që bëjnë të mundur transmetimin e medias, shërbimet e bazuara në cloud dhe vendndodhje, etj., nëpërmjet një porte USB.

*Në modelin e ri Range Rover Velar, InControl Apps është i disponueshëm vetëm me Paketën Smartphone, jo me Connect Pro.
*
*Në modelin e ri Range Rover Velar, Remote Premium është i disponueshëm vetëm me Paketën Remote.


Me lançimin e InControl, disa nga veçoritë e përshkruara mund të jenë fakultative dhe të varen nga tregu ose nga grupi i fuqisë së mjetit. Ju lutemi konsultohuni me Shitësin tuaj lokal të autorizuar të Land Rover lidhur me disponueshmërinë dhe kushtet e plota. Disa veçori kërkojnë një SIM të posaçëm me kontratë të përshtatshme interneti (data), që do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj. Lidhja celulare nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet.